ไฟร์โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์

CM FIREALARM

นำเข้าจากใต้หวัน มีมารตฐาน ce รองรับ ซึ่งได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งระบบราชการ และเอกชน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน โรงแรม ตึกใหญ่ อาคารสูง นอกจากราคาจะไม่สูงแล้ว คุณภาพยังทนทาน และยังสามารถเข้าได้กับตู้ทุกยี่ห้ออีกด้วย

ไม่มีสินค้าที่ค้นหา