ไฟร์โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์

ข้อมูลการชำระเงิน

ขั้นต้อนการชำระค่าสินค้าและส่งสินค้า

1. ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ WWW.FIREALARMTHAI.COM หรือส่งแฟกซ์ เบอร์ 02-906-9144

2. เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าโดยผ่านธนาคารที่แจ้งในเว็บเรียบร้อยแล้ว ให้ลูกค้าแจ้งกลับบริษัทฯ เพื่อยืนยันการชำระสินค้า โดยสามารถแจ้งผ่านเว็บไซต์ได้เลย หรือส่งแฟกซ์เบอร์ 02-906-9144 โดยต้องส่งสลิปใบโอนเงินเพื่อเป็นหลักฐานในการชำระสินค้า พร้อมแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าด้วย

3. บริษัทฯ จะจัดส่งสินค้า ตามใบสั่งซื้อให้ลูกค้าหลังจากได้รับแจ้งการชำระค่าสินค้าแล้วเท่านั้น (มีสลิปยืนยัน) โดยจะจัดส่งให้เร็วที่สุด พร้อมทั้งมีใบกำกับสินค้าและใบเสร็จรับเงินแนบกับสินค้าไปด้วย

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด

720-2-03379-9

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด

056-0-22299-4

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด

458-6-00009-0

( กระแสรายวัน )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด

184-2-01686-5

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด

184-3-00013-4

( กระแสรายวัน )