ไฟร์โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์

เกี่ยวกับเรา

ไฟร์โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์

บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด

FIRE PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD

         บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ไฟร์อลาม และระบบแจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้ โดยจดทะเบียน ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด
         เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ใช้ชื่อบริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด โดยใช้ทุนจดทะเบียน 1,000,0000.- บาท และมีทีมดำเนินการ ซึ่งมีประสบการณ์ และความชำนาญ ในสาขา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
มานานกว่า 20 ปี บริหารและจัดการบริษัทฯ

 

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

   

         เนื่องทีมผู้ดำเนินงาน ซึ่งมีประสบการณ์อยู่ในด้านระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มานานกว่า 20 ปี มีความต้องการที่จะขยายตลาด โดยการนำเข้าสินค้าระบบไฟร์อลามยี่ห้อ CL ให้แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลากหลาย ยี่ห้อชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้ง บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด ขึ้นนอกจากเราจะ จำหน่ายสินค้าที่นำเข้าจากประเทศใต้หวันแล้ว เรายังจำหน่ายสินค้าทุกยี่ห้ออีกด้วย เรามีความชำนาญ ทั้งในการติดตั้งซ่อมบำรุง ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เรามั่นใจในคุณภาพ และบริการทุกด้าน โดยทีมงานที่มีคุณภาพ

         เราภูมิใจที่ได้รับโอกาส บริการบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงต่างๆ รวมไปถึงหน่วยงานราชการ ที่ให้ความไว้วางใจเรา ให้เข้าไปติดตั้งซ่อมบำรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต่างๆ มากกว่า 100 หน่วยงานทั่วประเทศ
                                                             

เวลาให้บริการ

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00น. - 17.00น

วันเสาร์ เวลา 08.00น. - 15.00น. 

ตอบอีเมลเฉพาะวันที่เปิดให้บริการ