ไฟร์โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์


บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด
FIRE PROTECTION EQUIPMENT CO.,LTD.

การก่อตั้ง
     บริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อมบำรุง
ไฟร์อลาม และระบบแจ้งเหตุสัญญาณเพลิงไหม้ โดยจดทะเบียน ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 ใช้ชื่อบริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด และมีทีมดำเนินการ ซึ่งมีประสบการณ์ และความชำนาญ ในสาขาระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มานานกว่า 20 ปี บริหารและจัดการบริษัทฯ

วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
   เนื่องจากทีมผู้ดำเนินงาน ซึ่งมีประสบการณ์อยู่ในด้านระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้มานานกว่า 20 ปี มีความต้องการที่จะขยายตลาดโดยการนำเข้าสินค้าระบบไฟร์อลามยี่ห้อ CL ให้แพร่หลายมากขึ้นในประเทศไทย รวมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าหลากหลายยี่ห้อชั้นนำในประเทศ และต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งบริษัท ไฟร์ โปรเทคชั่น อีควิปเมนท์ จำกัด ขึ้น
นอกจากเราจะจำหน่ายสินค้าที่นำเข้าจากประเทศใต้หวันแล้ว เรายังจำหน่ายสินค้าทุกยี่ห้ออีกด้วย พร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ
   

       เราภูมิใจที่ได้รับโอกาส บริการบริษัทฯ ที่มีชื่อเสียงต่างๆ รวมไปถึงหน่วยงานราชการ ที่ให้ความไว้วางใจเราให้เข้าไปติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ต่างๆ มากกว่า 100 หน่วยงานทั่วประเทศ